Tag: จังหวัดทางภาคอีสาน

จังหวัดหนองคาย

เป็นเรื่องราวของที่มาของชื่อในจังหวัดหนึ่งของทางภาคอีสาน เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับจังหวัดแห่งนี้ในทุกปีที่นี่ก็จะมีการจัดงานการชมบั้งไฟพญานาคในช่วงวันออกพรรษานั้นเอง หลายคนก็คงรู้แล้วใช่ไหมว่า ที่นี่คือที่ไหน ที่นี่คือ จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่มีความเงียบสงบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบแบบชิลๆเงียบๆอยู่กับตนเอง แน่นอนว่าวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องที่มาของชื่อจังหวัดหนองคายกัน เมืองหนองคายเป็นเมืองที่มีชื่ออยู่ในพงศาวดารล้านช้างมาตลอดทุกยุคทุกสมัยของอาณาจักรล้านช้าง และยังปรากฏในศิลาจารึกจำนวนมากที่กษัตริย์แห่งเวียงจันทน์ได้สร้างไว้ในบริเวณจังหวัดหนองคาย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติปกครองพื้นที่ขึ้นโดยให้ยกเลิกระบอบเจ้าปกครองทั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ 2458 กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีคำสั่งสถาปนาเมืองข้าหลวงปกครอง ซึ่งต่อมาเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด และในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอำเภอ หนองคายจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด จังหวัดหนองคายนั้นมีชายแดนติดต่อกับประเทศลาวมีระยะทางที่ไม่ไกลมากหนัก ในปัจจุบันมีกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในเขตจังหวัดหนองคายกันอย่างมากมาย ได้มีการปรับตัวและปรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเพื่อให้มีความเหมาะสมและยังคงความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้มีความกลมกลืนกับชาวหนองคายที่ตั้งถิ่นฐานอยู่เดิมจนแทบไม่เห็นความแตกต่าง ทั้งการแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณีต่าง ๆ จะสังเกตได้เฉพาะสำเนียงของภาษาพูดได้อย่างชัดเจน ที่นี่ยังมีประเพณีที่ต้องบอกเลยว่าเป็นประเพณีที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่คนทั่วโลกต้องเดินทางมาที่นี่กัน อย่างประเพณีบุญบั้งไฟ ที่เป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และปฎิบัติตามกันมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงประเพณีของไทยอย่างสงกรานต์ ที่ใช้ชื่อว่า เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์อีสาน-หนองคาย แน่นอนเป็นประจำทุกปีที่จะมีการจัดงาน 5 วัน 5 คืน สำหรับมหรสพ แห่เทียนเข้าพรรษา  ยังมีประเพณีที่เชื่อว่าทุกต้องไปดูที่หนองคายกับประเพณีการแข่งเรือ ต้องบอกเลยว่า คุณจะสัมผัสกับความมันส์ในการแข่งขันเรือ พร้อมกับการได้ยินเสียงพากษ์เรือที่ทำให้เรานั้นต้องอมยิ้มกันเลยทีเดียว แน่นอนว่าที่นี่คือจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดทางภาคอีสานที่มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้เรานั้นต้องศึกษาและเรียนรู้แน่นอนว่าเราก็ได้รู้ว่าหนองคายนั้นมีที่มาเป็นอย่างไรบ้าง ประวัติศาสตร์ ประเพณ๊ ที่เราต้องไปศึกษาเรื่องราวให้มากขึ้นไปอีก เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคอีสาน ที่เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอีกด้วย